Kategoria A2

Kurs prawa jazdy

Zapraszamy do zapisów na kurs prawa jazdy kat. A2

Dodatkowe informacje
Pojazdem szkoleniowym jest Yamaha XJ6NA
ze zredukowana mocą do 35kW.
Taka jak na egzaminach.

Uprawnienie do kierowania:
* motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian (blokad) w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
* motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
* pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM