Uwaga ważna informacja
Ze względu na chorobę personelu biuro ośrodka
będzie czynne w godzinach 14.00 - 18.00

Warunki przyjęcia na kurs:

Zanim udasz się do starostwa zapraszamy do nas na badania lekarskie które odbywają się co czwartek o godzinie 16.30 po uprzednim umówieniu sie w naszym ośrodku
Dla kategorii C, CE, D, DE wymagane są badania psychologiczne można je wykonać równiez u nas po uprzednim umówieniu sie
Z zaświadczeniem lekarskim ( + orzeczenie psychologiczne )i zdjęciem udajemy się do wydziału komunikacji i zakładamy profil kandydata na kierowcę
Osoba niepełnoletnia przed uzyskaniem PKK musi okazać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych
Założony profil dostarczamy do naszego ośrodka i wtedy oficjalnie rozpoczynamy kurs
W naszym ośrodku zajęcia teoretyczne można rozpocząć przed założeniem profilu
Kurs uważa się za rozpoczęty w dniu wypełnienia karty zgłoszenia
Kurs można rozpocząć na trzy miesiące przed osiągnięciem właściwego wieku
Obowiązkowe jest zapoznanie się z naszym regulaminem

nr KONTA DO WPŁAT ZA KURSY ORAZ JAZDY DODATKOWE
82114020170000430213063085

Terminy zajęć teoretycznych

Wtorek 13 sierpnia 2019
Zasady zachowania sie podczas wypadku drogowego
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
- zajęcia z Ratownikiem
Czwartek 15 sierpnia 2019
Świeto
Wtorek 20 sierpnia
Zasady egzaminowania
czwaretek 22 sierpnia
Podstawowe pojęcia i definicje
Podstawowe zasady ruchu drogowego
Wtorek 27 sierpnia
Podstawowe manewry na drodze
Wtorek 29 sierpnia
Znaki drogowe